Blokweg Financieel Adviseurs is vandaag geopend van 10:00 tot 16:00 uur
(088) 050 18 00 06 27617051 info@blokweg.nl

Uw dienstverleningsabonnement

Alles over uw verzekeringen volledig inzichtelijk
Alles in één keer goed geregeld

Stel u heeft één of meerdere (particuliere) schadeverzekeringen afgesloten. Sommige via ons kantoor, maar u heeft er ook nog een aantal elders afgesloten, bijvoorbeeld bij de autodealer toen u daar uw auto kocht. Hoe weet u nu of u niet dubbel verzekerd bent en dus te veel betaalt. Of dat u sommige dingen helemaal niet verzekerd heeft?

CONTACT OPNEMEN

Dienstverleningsabonnement Schadeverzekeringen


Eén contactpersoon voor AL uw verzekeringen

Veel mensen hebben het overzicht niet meer als het gaat om hun verzekeringen. Welke moet je houden, welke kunnen weg. Een goed advies is daarbij belangrijk. U kunt door ons al uw verzekeringen laten beheren. Ook de verzekeringen die u niet via ons kantoor heeft afgesloten. U betaalt dan een klein maandelijks bedrag waardoor u zeker weet dat u altijd goed verzekerd bent en er geen omkijken meer naar heeft. Eenmaal per jaar inventariseren wij de risico’s, lopen uw verzekeringen na en kijken of ze nog voldoen aan de dan geldende kwaliteitseisen. In één keer bent u overal vanaf.

Verstandig en niet duur

Een dienstverleningsabonnement schadeverzekeringen sluit u af bij ons voor een periode van 12 maanden. Na 12 maanden is het abonnement voor u en ons dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand. De kosten zijn gering. U betaalt € 8,40 per maand voor de eerste verzekering en € 0,50 voor elke volgende verzekering. Heeft u dus 3 verzekeringen lopen dan betaalt u 2 x € 0,50 plus € 8,40 = € 9,40 per maand, middels automatische incasso. Heeft u heel veel meer verzekeringen? U betaalt nooit meer dan € 10,40 per maand. Deze bedragen zijn inclusief eventueel verschuldigde btw en assurantiebelasting.

Wat zit er in uw dienstverleningsabonnement


Schadeverzekeringen
Als u bij ons een dienstverleningsabonnement schadeverzekeringen sluit bent u verzekerd van de volgende zaken:

1. Inventarisatie van de risico’s
 • Inventariseren van de verzekerbare risico’s op het gebied van particuliere schadeverzekeringen waarmee u te maken kunt krijgen.
 • Analyse van de verzekerbare risico’s die al zijn verzekerd.
 • Zichtbaar maken van de risico’s die u aanvullend kunt verzekeren en ons advies om dit wel of niet te doen.

 2. Bemiddeling
 • Onderzoek naar de kwaliteit van de voorwaarden van de verzekering en de hoogte van de premie van aanvullend te verzekeren risico’s en ons advies daarover.
 • Verzorgen van voorlopige dekkingen indien wenselijk en nadrukkelijk met u afgesproken.
 • Verzorgen van de aanvraag van de nieuwe verzekeringen en bewaking van termijnen.
 • Verzorgen van de communicatie met de verzekeringsmaatschappijen waarbij verzekeringen moeten worden opgezegd of worden aangepast.
 • Bewaking tijdige ontvangst verzekeringsdocumenten en controle of inhoud conform onze aanvraag is.
 • Controle juiste premiestelling inclusief recht op premiekortingen.
 • Archivering van de particuliere schadeverzekeringen die via ons kantoor zijn gesloten.
 
3. Beheer*
 • Periodieke controle van alle bestaande verzekeringen die via ons kantoor zijn afgesloten. We kijken eens per jaar of deze aangepast moeten worden aan veranderingen in uw situatie. Deze ontvangt u van ons via de nazorgscan.
 • Periodieke controle van alle bestaande verzekeringen die niet via ons kantoor zijn afgesloten maar die wij wel beheren. Eens per jaar kijken we of deze aangepast moeten worden aan veranderingen in uw situatie.
 • Periodieke controle van alle bestaande verzekeringen via ons kantoor, of deze moeten worden aangepast aan nieuwe aanbiedingen in de markt.
 • Eens per jaar de administratieve verwerking van mutaties in verband met bijvoorbeeld aanpassing bezittingen, wijziging risicoadres, etc.
 
4. Schadebehandeling*
 • Ondersteuning bij het invullen van eventuele schadeaangifte.
 • Benoeming van contra-expertise, indien wenselijk is.
 • We overleggen indien nodig met de verzekeringsmaatschappijen en bewaken de doorlooptijden.
 • We controleren de juistheid van de standpunten van de verzekeringsmaatschappijen. Bovendien voorzien we u van een periodieke nieuwsbrief met alle belangrijke actualiteiten.

 * Deze zaken worden uitgevoerd voor de verzekeringen die door ons kantoor geadministreerd zijn.
Neem direct contact met ons op