Huis & Wonen

1 Gezinsongevallen Stel voor dat één van jouw gezinsleden blijvend invalide wordt, of nog erger als men komt te overlijden als gevolg van een ongeval. De financiële gezinssituatie kan hierdoor verslechteren. Een gezinsongevallenverzekering geeft een uitkering bij overlijden en bij blijvende invaliditeit naar rato van het percentage van invaliditeit. Deze verzekering is een sommenverzekering, wat inhoudt dat er een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd wordt als het verzekerde voorval zich voordoet, ongeacht de werkelijk geleden schade.
2 Particuliere Rechtsbijstand Stel jij of je gezin hebt juridische problemen waar je hulp voor wilt. Je hebt bijvoorbeeld problemen met je werkgever, je hebt problemen met een winkel door een kapot product, je bent het niet eens met de behandeling van een arts of je krijgt geen bouwvergunning. Met een rechtsbijstandverzekering kun je je voor hulp bij dit soort problemen verzekeren. Je ontvangt over het algemeen geen geldbedrag, maar deskundige hulp door de rechtsbijstandsverzekeraar. In sommige gevallen kun je recht hebben op door de overheid gesubsidieerde rechtshulp. Dit hangt onder meer af van de hoogte van je inkomen. Welke juridische problemen precies zijn verzekerd, lees je in de polisvoorwaarden van de verzekering. In ieder geval is het zo dat het moet gaan om:
  • problemen die nog niet speelden op het moment dat je de verzekering afsloot
  • problemen die op het moment van het afsluiten van de verzekering nog niet te voorzien waren.

Vaak hanteert een verzekeraar een wachttijd op het moment dat je de verzekering afsluit. Ook heb je soms een eigen risico. In enkele gevallen hanteert de rechtsbijstandsverzekeraar een drempelbedrag waarvoor de verzekeraar de zaak in behandeling wil nemen.
3 Aansprakelijkheid Schade kan op heel veel manieren ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je onbedoeld spullen van een ander beschadigt of dat iemand door jouw schuld gewond raakt. In dat geval kun je ervan uitgaan dat je hiervoor meestal aansprakelijk bent. Een schadeclaim kan hoog oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van jou en jouw gezin voor materiële schade en letselschade.

Gaat het om kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen. Schade aan jouw eigen spullen valt niet onder deze verzekering. Ook is schade aan spullen die je huurt of leent niet altijd verzekerd. Het is onmogelijk alle situaties in de polisvoorwaarden op te schrijven die verzekerd zijn. Iedere gebeurtenis is anders.

Daarom staat vaak in de polisvoorwaarden wat niet verzekerd is. Bijvoorbeeld schade die je met jouw auto, motor, brom- of snorfiets veroorzaakt. Of schade die je tijdens jouw werk veroorzaakt. Voor dit soort schade bestaan andere verzekeringen. Schade die je met opzet hebt veroorzaakt, wordt nooit vergoed. Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.
4 Inboedel De spullen in jouw huis kunnen op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een inboedelverzekering ben je verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Voor het huis zelf kun je een opstalverzekering afsluiten.

Over het algemeen dekt een inboedelverzekering schade aan de spullen in jouw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die je met opzet hebt veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Uitgebreidere dekking
Vaak kun je naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. En voor zeer waardevolle spullen, zoals sieraden, kun je een speciale verzekering afsluiten. Dat is een kostbaarhedenverzekering. Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.
5 Woonhuis Opstal is een technische term voor een huis. Je huis kan op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een opstalverzekering ben je verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Wanneer je voor jouw koophuis een hypotheek afsluit, ben je vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van je huis afgesloten.

Over het algemeen dekt een opstalverzekering schade aan jouw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die je met opzet hebt veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Vaak kun je naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar. Voor de verzekering geldt soms een eigen risico.
6 Herbouwwaardemeter Met het invullen van een herbouwwaardemeter kan men het verzekerde bedrag van de opstal bepalen. Dit wordt vastgesteld door middel van het aantal kubieke meters inhoud van de woning en het soort woning. Er wordt een bedrag vastgesteld per kubieke meter. Met het invullen krijg je garantie tegen onderverzekering.
7 Inboedelwaardemeter Met het invullen van een inboedelwaardemeter kan men het verzekerde bedrag van de inboedel bepalen. Dit wordt vastgesteld door middel van een aantal specifieke vragen over het gezin. Er wordt gekeken naar de samenstelling leeftijd en het inkomen. Met het invullen verkrijg je garantie tegen onderverzekering.
8 Mobiele Apparatuur Over het algemeen dekt een mobiele apparatuur verzekering schade aan je smartphone, tegen alle van buiten komende onheilen. Voornamelijk schade buiten huis, zoals vallen en waterschade komen vaak voor. Dit is niet gedekt op een inboedelverzekering.
Ik wil graag meer weten

Contact opnemen met ons

Benieuwd wat wij voor je kunnen doen? 
Neem dan contact met ons op. Contact opnemen
Gerealiseerd door Websentiment
Even geduld a.u.b.