Blokweg Financieel Adviseurs is vandaag geopend van 10:00 tot 16:00 uur
(088) 050 18 00 06 27617051 info@blokweg.nl

Vragen over huidige of nieuwe hypotheek?

Alles over hypotheken
Wat is een hypotheek?

Een hypotheek is een leningsvorm waarbij u, uw eigen woning als onderpand geeft aan de geldverstrekker. De instelling waarvan u het geld leent. Deze instelling geeft u dus een hypotheek, en niet zoals vaak wordt gezegd ik heb of neem een hypotheek. Doordat de geldverstrekker een woning of gebouw als onderpand krijgt worden de risico’s voor hem minder. Daardoor kan er een veel lagere rente worden berekend dan bijvoorbeeld voor een krediet waarbij er geen sprake is van zekerheid. Een hypotheek is dus een relatief voordelige vorm van lenen.

CONTACT OPNEMEN

Hypotheken


Voor wie is een hypotheek de juiste keuze?

Een hypotheek is bij uitstek geschikt voor mensen die een huis willen gaan kopen. Maar een hypotheek is ook een prima optie als u, uw huidige woning wilt gaan verbouwen. Er zijn diverse mogelijkheden, we denken graag met u mee.Heb ik de juiste hypotheekvorm en betaal ik niet teveel?
We krijgen regelmatig vragen van mensen die twijfelen of ze wel de juiste hypotheekvorm hebben en niet teveel betalen voor hun hypotheek. Er is veel veranderd de afgelopen jaren en het kan interessant zijn om eens naar uw huidige hypotheek te kijken. Twijfelt u? Bel ons even dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Het is tenslotte ons vak.

Hoeveel kunt u maximaal lenen?
De maximale leensom bij een hypotheek wordt bepaald door drie factoren: uw inkomen, de waarde van uw woning (het onderpand) en uw lopende financiële verplichtingen. Onder die laatste vallen zaken zoals andere leningen en een eventuele partneralimentatie.

Soorten hypotheken

Welke hypotheekvormen zijn er?
Er zijn verschillende hypotheekvormen. Vanaf 2013 komt u alleen in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek als u een annuiteitenhypotheek of een lineaire hypotheek afsluit. Dit zijn daarom de meest voorkomende hypotheekvormen. 

Tot 2013 was het ook mogelijk om andere hypotheekvormen te verkrijgen. De meeste hypotheekvormen zijn echter niet meer af te sluiten. Alleen als u onder het overgangsrecht valt (hypotheek afgesloten voor 31 december 2012) dan kan u de hypotheek nog fiscaal voortzetten. Per 1 januari 2013 zijn de regels voor het aftrekken van hypotheekrente van uw inkomen voor de belasting gewijzigd. Dit heeft invloed op hoeveel belastingvoordeel u heeft. 

MEEST GANGBARE HYPOTHEEKVORMEN

Lineaire hypotheek
Hierbij lost u hetzelfde bedrag per maand af. Dit bedrag is de uitkomst van het te lenen bedrag, gedeeld door het aantal maanden dat de lening loopt. Naast dit aflossingsdeel betaalt u rente over het geleende bedrag dat u nog niet terugbetaald heeft. Dat betekent dat u in het begin veel rente betaalt en aan het einde weinig. Uw maandelijks lasten, zowel bruto als netto, worden bij een gelijkblijvend inkomen iedere maand lager. In het begin is deze hypotheekvorm wel duurder dan alle andere vormen die er bestaan.

Annuïteiten hypotheek
Bij deze vorm blijft de bruto maandlast gedurende de rentelooptijd gelijk. Per maand betaalt u een bedrag dat bestaat uit een deel rente en een deel aflossing. Doordat u aflost wordt het rentebestanddeel per maand lager en het deel dat u aflost hoger. Het bedrag dat u dus maandelijks betaalt blijft gedurende de rentelooptijd gelijk. De rente die u betaalt kunt u verrekenen met de belasting. Maar omdat u bij deze vorm steeds minder rente betaalt wordt dat voordeel steeds minder, waardoor uw netto lasten op termijn hoger worden. Daarom is deze hypotheekvorm minder populair geworden.

ANDERE HYPOTHEEKVORMEN

Aflossingsvrije hypotheek
Het woord aflossingsvrij zegt het eigenlijk al. Bij deze vorm bent u niet verplicht om af te lossen. U betaalt alleen de rente over de hypotheekschuld. Dit houdt in dat u aan het einde van de looptijd het geleende bedrag volledig moet terugbetalen. 

Spaarhypotheek
Een spaarhypotheek is een hypotheek waarbij u tijdens de looptijd maandelijks spaart in de vorm van een spaarverzekering voor de aflossing van uw hypotheek. De gagarandeerde opgebouwde waarde op einddatum wordt gebruikt om de hypotheek af te lossen. U betaalt dus rente en premie. De rentevergoeding over het spaarsaldo is gelijk aan de te betalen hypotheekrente. 

Bankspaarhypotheek
Met een bankspaarhypotheek spaart u elke maand een bedrag op de spaarrekening eigen woning. Met dit bedrag betaalt men aan het eind de lening terug. Vanaf 1 januari 2013 kan u echter geen nieuwe bankspaarhypotheek meer afsluiten. Alleen als u voor deze datum al een bankspaarhypotheek, of een kapitaalverzekering eigen woning had die gekoppeld is aan een hypotheek kunt u die voortzetten in een nieuwe bankspaarhypotheek.

Levenhypotheek
De levenhypotheek is een hypotheekvorm waar tijdens de looptijd niet wordt afgelost. In plaats daarvan wordt een levensverzekering afgesloten waarmee de hypotheek aan het einde van de looptijd wordt afbetaald. Het rendement is niet gegarandeerd, maar hangt af van het beleggingsresultaat. Bij een tegenvallend rendement kunt u aan het einde van de looptijd een restschuld overhouden. 

De hybride hypotheek
Deze hypotheekvorm noemt men ook wel de spaar- of beleggingshypotheek. Deze vorm is flexibel. De zekerheid van de spaarhypotheek wordt gecombineerd met de flexibiliteit van de levenshypotheek. De opbrengst van de polis is in sommige gevallen wel en in sommige gevallen niet gegarandeerd. Dit ligt aan de keuze. 

Beleggingshypotheek
De naam zegt het al. Het bedrag dat u betaalt wordt in deze vorm niet gespaard maar gebruikt voor de aankoop van effectenparticipaties (het wordt belegd). Het bedrag dat u aan het einde heeft wordt bepaald door de waarde van de beleggingen aan het einde van de looptijd. Die waarde is vooraf niet te bepalen. U kunt er zelf voor kiezen om een overlijdensrisicodekking mee te verzekeren. De voordelen van deze vorm zijn dat u zelf kan bepalen hoeveel risico u neemt. De mate van risico bepaalt ook uw rendement. 

Krediethypotheek
Een krediethypotheek is te vergelijken met een doorlopend krediet, waarbij de woning als onderpand geldt. Deze vorm werd vaak gebruikt als alternatief voor een consumptief krediet en niet als hypotheekvorm om de woning te financieren. Sinds 2013 worden krediethypotheken in principe niet meer verstrekt.


Neem direct contact met ons op